Integritetspolicy
om my brilliant day’s

Integritetspolicy

My Brilliant Day värnar om din personliga integritet och har därför tagit fram denna policy som fastställer vilken information som samlas in om dig och hur den används. I den finner du också dina rättigheter som kund. Det är viktigt att du tar del av integritetspolicyn innan du godkänner den vid din beställning. Integritetspolicyn omfattar alla personuppgifter My Brilliant Day samlar in via webbplatsen mybrilliantday.com. Utöver denna policy gäller även köpvillkor för inköp på mybrilliantday.com. Har du frågor om My Brilliant Days integritetspolicy eller dataskyddsbehandling kan du självklart kontakta oss.

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?
My Brilliant Day AB, org.nummer: 559218-6323 med adress Minkvägen 8, 743 40 Storvreta, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vid frågor rörande dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via telefon 070-225 01 83 eller via e-post till hej@mybrilliantday.com.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR MY BRILLIANT DAY?
Vi sparar de personuppgifter du lämnat i samband med ett köp:
• Namn
• Personnummer (via vår betalleverantör)
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer, e-post)
• Betalningsinformation
• Köpinformation (beställning, ordernummer, leveransadress)

HUR ANVÄNDS PERSONUPPGIFTERNA?
De personuppgifter vi sparat kommer endast att användas inom företagets datasystem för att meddela orderstatus samt vid kontakt gällande leverans av varor.

GDPR ERSÄTTER PUL
Från maj 2018 ersätts PuL (lagen om personuppgifter) av dataskyddsförordningen GDPR. Lagen om GDPR som säger att personuppgifter endast får samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål”. För att vi lagligen ska få behandla dina personuppgifter krävs det att någon av följande grunder är uppfylld:
• behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig,
• behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som vi har (dvs om vi har en legal skyldighet att göra något enligt en annan lag),
• behandling är nödvändig för berättigade intressen hos My Brilliant Day och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (intresseavvägning), eller
• i specifika fall, efter att du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.

HUR SAMLAS PERSONUPPGIFTER IN?
Du som kund fyller i dina uppgifter i samband med ett köp. Du är ansvarig för att de uppgifter du fyller i är korrekta och fullständiga. Du ansvarar även för felaktigt ifyllda uppgifter.

VEM KAN TA DEL AV UPPGIFTERNA?
Tredje parter
• I de fall det är nödvändigt kommer vi dela dina personuppgifter till utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till, eller delning med, utvalda tredje parter.
• Transporter (logistikföretag och speditörer). Vi delar dina personuppgifter till transportföretag när vi kommit överens om det vid beställningen
• Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)
• IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje parter.

COOKIES
När du besöker vår webbplats sparas så kallade ”cookies” på din dator och enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats informeras om hur cookies används. Cookies används bland annat för att hålla reda på vilka varor du lagt i varukorgen och därför är det nödvändigt att du aktiverar cookies i din webbläsare för att fullfölja ett köp. Du kan fortfarande surfa runt på vår webbplats även om du inaktiverat cookies.

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt till att veta vilken information om dig som finns sparad hos My Brilliant Day i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Det kan vara information om vilka personuppgifter My Brilliant Day behandlar och hur de används. Du har också rätt att begära rättelse av uppgifter om dig som är felaktiga.

Du har rätt att begära radering av de personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats;
• Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse;
• Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål;
• Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt;
• Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av; eller
• Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 16 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier).

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer exempelvis från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att anonymisera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

ÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY
Om vi gör ändringar i vår integritetspolicy kommer den senaste versionen alltid att finnas tillgänglig på mybrilliantday.com.